MENU
Home » 2016 » Tháng hai » 7 » Trade barriers - rào cản thương mại
7:14 AM
Trade barriers - rào cản thương mại

One of the most common reasons for the creation of trade barriers is to encourage local production by making it more difficult for foreign firms to compete there. Another reason is to help local firms export and thus build worldwide market share by doing such things as providing them with subsidies in the form of tax breaks and low-interest loans. Other common reasons include:
 
Một trong những lý do thường gặp nhất trong việc lập ra các rào cản thương mại là để khuyến khích sản xuất trong nước bằng cách gây khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài trong việc cạnh tranh. Một lý do khác là để giúp doanh nghiệp trong nước xuất khẩu và do đó xây dựng thị phần trên toàn thế giới bằng cách như cung cấp các khoản trợ cấp theo hình thức giảm thuế và các khoản vay lãi suất thấp. Các lý do thường gặp khác bao gồm:
 
1 Protect local jobs by shielding home-country business from foreign competition.
2 Encourage local production to replace imports.
3 Protect infant (trẻ sơ sinh) industries that are just getting started.
4 Reduce reliance (sự phụ thuộc) on foreign suppliers.
5 Encourage local and foreign direct investment (FDI).
6 Reduce balance of payments problems.
7 Promote export activity.
8 Prevent foreign firms (doanh nghiệp) from dumping (selling goods below cost in order to achieve market share).
9 Promote  political  objectives  such  as  refusing  to  trade  with  countries  that  practice apartheid or deny (từ chối) civil (dân sự) liberties to their citizens (công dân).
 
1 Bảo vệ công ăn việc làm của doanh nghiệp trong nước từ việc chặn cạnh tranh nước ngoài.
2 Khuyến khích sản xuất trong nước để thay thế nhập khẩu.
3 Bảo vệ các ngành công nghiệp non trẻ chỉ mới bắt đầu.
4. Giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung ứng nước ngoài.
5 Khuyến khích đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước.
6 Giảm cân bằng của vấn đề thanh toán.
7 Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
8 Ngăn chặn các công ty nước ngoài bán phá giá (bán hàng dưới giá thành để đạt được thị phần).
9 Đẩy mạnh các mục tiêu chính trị - chẳng hạn như từ chối giao dịch với các quốc gia thực hành phân biệt chủng tộc hoặc từ chối các quyền tự do dân sự cho công dân.

Views: 232 | Added by: lanh
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]