MENU
Support
 
Để ủng hộ website, các bạn có thể chuyển khoản thẻ ATM.
Ngân hàng Đông Á
Chủ tài khoản: NGUYEN VAN THANG LOI
Số TK : 9704060143394595
 
Chúng tôi xin thành thật cám ơn.
Mọi đóng góp của quý khách sẽ được dùng với mục đích ăn chơi.
Vì sự nghiệp ăn chơi của Vương Quốc.
 Anh33
Đã kí
 
 
To support our website, you can send money by ATM to
DONGABANK (VNBC)
Account name : NGUYEN VAN THANG LOI
Account number :9704060143394595
All donations of yours will be used in making party.
King and Queen
Signed